Multicom 362

MultiCOM 362 omogoča, da napravi UPS dodate serijski vmesnik RS232 ali vrata USB. Naprava UPS lahko prek vrat USB komunicira z računalniki Apple Macintosh ter operacijskimi sistemi Windows in Linux. združljivo z vmesniki USB 1 ali 2združljivo s programsko opremo PowerShield3.

MultiCOM 301/302

Pretvornik protokola MultiCOM 301/302 se lahko uporablja za nadzor naprave UPS s protokolom MODBUS/JBUS na serijskem vodu RS485 ali RS232. Upravlja lahko tudi drug neodvisen vod RS232, s katerim se lahko priključijo naprave, kakršna je Netman 101 ali računalnik, ki uporablja programsko opremo PowerShield3. nastavitev vrat za MODBUS/JBUS kot RS232 ali RS485upravljanje dveh neodvisnih serijskih […]

Tipala delovnega okolja

Tipala delovnega okolja Netman spremljajo in zapisujejo okoljske pogoje in dejavnosti na zaščitenih območjih in v prostorih, kjer je nameščena naprava UPS. Tipala omogočajo celovito krmiljenje in upravljanje okolja okoli naprave UPS z nadzorom temperature in vlažnosti, sprožanjem naprav, kot so ventilatorji ali ključavnice, in pošiljanjem zajetih vrednosti prek spleta, protokola SNMP in programske opreme […]

Netman 101/102 plus

NetMan je posrednik, ki omogoča upravljanje in upravljanje naprav UPS prek krajevnega omrežja hitrosti 10/100 Mb/s. Uporablja lahko katerega koli od glavnih omrežnih komunikacijskih protokolov: SNMP, TCP/IP, HTTP idr. NetMan omogoča preprosto integriranje naprav UPS v srednjevelikih in velikih omrežjih ter zanesljivo komunikacijo za centralizirano in decentralizirano upravljanje. združljiva z ethernetnimi omrežji hitrosti 10/100 Mb/s […]

NetMan 202 Plus

Omrežni posrednik NetMan 202 omogoča upravljanje naprav UPS, neposredno priključenih na omrežja hitrosti 10/100 Mb/s prek glavnih omrežnih komunikacijskih protokolov (TCP/IP, HTTP in SNMP). Razvit je bil z namenom integriranja naprav UPS v srednjevelikih in velikih omrežjih, da bi bila zagotovljena visoka raven komunikacijske zanesljivosti med napravami UPS in sistemi za njihovo upravljanje. Funkcije 32-bitni […]

PowerNetGuard

Programska oprema PowerNETGuard omogoča centraliziranje upravljanja naprav UPS s komunikacijskim protokolom SNMP. Je idealna za upravitelje podatkovnih središč v srednjevelikih in velikih omrežjih. PowerNETGuard uporablja standardno osnovo MIB (Management Information Base) RFC1628 in zagotavlja standardizirano upravljanje naprav UPS, ne glede na to, kje so. centralizirano upravljanje oddaljenih naprav UPS prek omrežij ethernet s protokolom SNMPvečstopenjski […]

PowerShield3

PowerShield3 zagotavlja učinkovito, uporabniku prijazno upravljanje naprav UPS s paličnimi grafikoni, ki kažejo osnovne podatke o delovanju, kot so vhodna napetost, obremenitev naprave UPS (v %) in napolnjenost akumulatorjev (v %).PowerShield3 zagotavlja učinkovito, uporabniku prijazno upravljanje naprav UPS s paličnimi grafikoni, ki kažejo osnovne podatke o delovanju, kot so vhodna napetost, obremenitev naprave UPS (v […]