loading

Seriji Master Plus je bila dodana nova različica HIP, ki je na voljo v modelih z močjo od 100 do 400 kVA.
Serija Master Plus HIP s tehnologijo dvojne sprotne pretvorbe, ki se v celoti krmili s stikalnimi elementi IGBT in digitalnim signalnim procesorjem (DSP), zagotavlja največjo mogočo zaščito in kakovostno napajalno napetost za vse vrste bremen na področjih IT in industrije. Zlasti primerna je za uporabo, kjer je neprekinjeno napajanje izjemno pomembno, in ustreza zahtevam VFI SS 111 (Voltage and Frequency Independent) skladno s standardom IEC EN 62040-3.
Ta serija je bila razvita z novo konfiguracijo, ki namesto običajnega tiristorskega usmernika uporablja usmernik IGBT s sinusnim vhodnim tokom.

VIR BREZ VPLIVA

Master Plus HIP je evolucija serije Master Plus z dodatnimi prednostmi, ki jih ponuja usmerniški sklop IGBT. Ta še zmanjša vpliv naprave UPS na lokalni vir napajanja in poenostavlja namestitev pri omejeni razpoložljivi moči električnega omrežja ali generatorja. Naprava Master Plus HIP je v razredu »Vir brez učinka« in ponuja:

  • majhno popačenje vhodnega toka – manj kot 2,5 %
  • visok vhodni faktor moči – 0,99
  • funkcija »power walk-in« zagotavlja postopen zagon usmernika
  • zakasnitev zagona, usklajena z vnovično vzpostavitvijo omrežne napetosti, ko je v sistem priključenih več naprav UPS.

Master Plus HIP opravlja tudi vlogo zelo zmogljivega filtra, ki napajalne vire varuje pred harmoniki in jalovo močjo, ki jih ustvarijo napajana bremena.

SISTEM VZDRŽEVANJA AKUMULATORJEV

Master Plus HIP uporablja sistem vzdrževanja akumulatorjev, ki je na voljo tudi pri navadnih modelih Master Plus in optimira zmogljivost akumulatorjev za najdaljšo možno življenjsko dobo.

PRILAGODLJIVOST

Modeli Master Plus (tudi različice HIP) imajo izhodni transformator z galvansko izolacijo (med bremenom in akumulatorskim napajanjem) za večjo vsestranskost in več možnosti namestitve. Naprava UPS se lahko napaja iz dveh ločenih virov (omrežna napetost in pomožni zasilni vir), s čimer se poveča odpornost vzporednih sistemskih konfiguracij.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
  • izkoristek do 98 %
  • majhen tloris: samo 0,85 m2 za model zmogljivosti 250 kVA
  • manjša teža
  • dvojna elektronska zaščita in galvanska ločitev bremena od akumulatorja

Celotna serija Master Plus HIP je primerna za številne različne namene uporabe, saj ponuja prilagodljivost konfiguracij, dodatno opremo in možnosti izbire ravni zmogljivosti: primerna je za napajanje kapacitivnih bremen (npr. strežnikov na rezinah) brez zmanjšanja izhodne moči v razponu faktorja moči od – 0,9 do 0,8 in z majhnim zmanjšanjem kapacitivne moči pri faktorju moči pod 0,8, ki znaša 15 % delovne moči (kW).
Učinkovito in zanesljivo napajanje za primere uporabe, kjer je neprekinjeno napajanje izjemno pomembno, z redundantnim delovanjem ter vzporednim načinom z do 8 enotami (N+1) in sistemskima konfiguracijama Dual Bus System (sistem dvojnega vodila) ter Dynamic Dual Bus (dinamično dvojno vodilo).